Monday, November 20, 2017

Ik zoek personeel

Remigius kent de markt, heeft een sterk regionaal netwerk en beschikt over verschillende bronnen waaruit wij kandidaten kunnen selecteren. Een Werving & Selectie opdracht vergt een grondige inventarisatie bij de opdrachtgever waarbij niet alleen naar het functieprofiel wordt gekeken, maar ook naar de werkomgeving waar de medewerker uiteindelijk in zal worden geplaatst.

De werkwijze van Remigius

Direct nadat een opdrachtgever een vacature meldt wordt door Remigius een bezoek gebracht aan het bedrijf. Daarbij wordt ondermeer gekeken naar het gewenste karakter van de kandidaat. Aansluitend wordt de werkplek van de kandidaat bekeken en wordt een beeld bepaald van de directe werkomgeving, de wijze waarop medewerkers met elkaar omgaan en elementen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van een kandidaat. Dit alles wordt vastgelegd in een profiel dat aan kandidaten wordt voorgelegd.

Remigius past uitgebreide selectie methoden toe!

Kandidaten worden door Remigius eerst telefonisch benaderd, waarbij aan de hand van het CV samen met de kandidaat wordt bepaald of een verdergaand intakegesprek zinvol is. Aan de hand van een tweetal referenties welke wij bij voorgaande werkgevers inwinnen krijgen wij al een redelijk beeld van onze kandidaat. Tijdens het intake gesprek wordt de kandidaat zowel op kennis als op karakter doorgelicht. Zijn wij van oordeel dat er een match is, dan volgt zo nodig een kennistest aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de aanwezige kennis overeenkomt met de door de opdrachtgever gestelde eisen.

Kandidaten worden pas door Remigius voorgesteld als deze procedure is doorlopen. U moet er dan ook van uit gaan dat wij alleen kandidaten voorstellen waar wij 100% achter staan.

Remigius levert de volgende diensten: Uitzenden, Payrolling, Werving en Selectie. Ook ZZP'ers, Freelancers en Interimmers zijn bij ons aan het juiste adres!

Share this post